Захист інтелектуальної власності

У наш час навіть комерційні таємниці – з незрозумілих причин – мають юридичний захист. Кожна розсудлива людина розуміє,  що якщо секрет розкрили, то це більше не секрет. І тільки в дивних і заплутаних лабіринтах закону про інтелектуальну власність секрети можуть продовжувати вважатися секретами, навіть якщо всі знають, у чому вони полягають.
Линус Торвальдс (розробник ядра Linux)

Для IT бізнесу об'єкти інтелектуальної власності є невід'ємною частиною компанії і прямо впливають на загальну життєздатність і успіх.

Інтелектуальна власність може складатися з безлічі різних об'єктів, від логотипів і стилю до програм, послуг і навіть процесів.

Незаконне використання інтелектуальної власності щорічно завдає колосальної шкоди IT бізнесу. Піратські торренти, злиті в Телеграм онлайн курси, неліцензійні фільми онлайн, зламані операційні системи і програми... список може бути нескінченним.

Безсумнівно, майже всі компанії отримали вигоду від Інтернету, в якому продукти, послуги та маркетингові комунікації охоплюють широку аудиторію при відносно низьких витратах, але розвиток технологій збільшив частоту і масштаби порушень прав інтелектуальної власності, що робить захист інтелектуальної власності важливішим, ніж будь-коли.

У світі IT-бізнесу, ми говоримо про чотири найбільш популярних види прав інтелектуальної власності: авторське право, торговельні марки, комерційну таємницю і патенти.

Пояснемо простою мовою, у чому різниця між правами інтелектуальної власності і яким чином ці права поширюються на IT-продукти.

Авторське право

Виникає з моменту фактичного створення твору, діє протягом обмеженого часу і не вимагає обов'язкової державної реєстрації, так як "автоматично" поширюється на будь-які твори, що охороняються на території всього світу. Авторське право захищає форму, але не зміст. Під формою мається на увазі зовнішнє подання інформації в текстовому, графічному, кольоровому, об'єктному вигляді. Так, наприклад, стосовно комп'ютерної програми, авторське право буде поширюватися на початковий код, об'єктний код і призначений для користувача інтерфейс. Недоліком захисту авторського права та притягнення порушників до відповідальності є те, що факт створення твору і, як наслідок, наявність авторських прав, не завжди можна довести.

Торгова марка

Захищає бренд, включаючи логотип і назву, наділяючи власника значними правами з моменту її реєстрації. Реєстрація торгової марки — платна послуга (на відміну від авторського права, яке виникає автоматично). Реєстрація торгової марки — це недорогий і загальновизнаний засіб юридичного захисту найменувань програмних продуктів, брендів, і, на практиці, найефективніший. Must have у сучасних реаліях.

Комерційна таємниця

Це перелік відомостей, до якого повинні бути включені всі відомості, які вважаються керівництвом компанії конфіденційними, наприклад, процеси, дизайн, інструменти, шаблони та інформація, за допомогою яких компанія може отримати економічну перевагу над конкурентами. Найчастіше, компаніям потрібно давати доступ до конфіденційної інформації компаніям-розробникам та іншим третім особам, у такому випадку загрозу для бізнесу можуть представляти не тільки конкуренти, але навіть власні співробітники або підрядники. Правові основи захисту комерційної таємниці закладаються в статутах, наказах, правилах внутрішнього трудового розпорядку, контрактах і трудових договорах, що свідчить про те, що захист комерційної таємниці — це перш за все задача компанії, а не держави.

Патент

Забезпечує власнику охорону його винаходу. Патентна охорона означає, що винахід не може бути виготовлено, використано, поширено або продано в комерційних цілях без дозволу власника патенту. Важливий фактор, який слід враховувати компаніям, перш ніж вибирати стратегію захисту інтелектуальної власності, — це вартість. Подача заявки на патент є складним і коштовним процесом, а це може бути недоцільним для невеликих технологічних компаній з обмеженими бюджетами.
 

Захист і охорона інтелектуальних прав може здійснюватися як самостійно, так і за допомогою компетентних органів держави або міжнародних установ, наприклад, Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO).

Найкраще визначити спосіб і форму захисту може компетентний в цих питаннях юрист, але самостійний аналіз ситуації і мінімальні знання про те, як і за допомогою чого захистити свої права — будуть ще одним плюсом до успіху вашого IT-бізнесу і не тільки.

Як захистити свої права в галузі інтелектуальної власності?

Ліцензійний договір

Укладається у письмовій формі, де одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства. За ліцензійним договором можуть передаватися тільки виняткові (майнові) права, за що ліцензіат виплачує відповідну винагороду. Особисті немайнові права тісно пов'язані з особистістю самого автора, перехід їх до іншої особи неможливий. Однією з відмінностей ліцензійного договору від договору передачі прав є те, що власник об'єкта права інтелектуальної власності, щодо якого укладається договір, залишається незмінним.

Договір про нерозголошення конфіденційної інформації (NDA)

Це договір, який описує порядок доступу до інформації, хто і як може її використовувати, умови поширення. Компанії встановлюють відповідальність за порушення для кожного, хто має доступ до інформації. NDA — це найкращий спосіб юридично позначити права і обов'язки всіх, кому доступні конфіденційні дані. Захист вихідного коду і забезпечення того, щоб інформація про бізнес-ідеї разом з усіма алгоритмами не розголошувалася третім сторонам, є двома основними проблемами, з якими найчастіше клієнти звертаються в Icon.Partners.

Процедура повідомлення про порушення авторських прав відповідно до DMCA

Хоч і процедури DMCA засновані на американському законодавстві, проте якщо власник ресурсу (провайдер онлайн сервісу) розташований в США, то не важливо, з якої країни особа, чиї права були порушені. Правовласник може направити американському провайдеру заявку "takedown notice" про видалення матеріалів, що порушують на його думку авторські права, оформлену відповідно до DMCA. Після отримання такого повідомлення сервіс-провайдер видаляє контент з попереднім збереженням його резервної копії або обмежує доступ до нього, тобто видаляє URL сторінок з результатів пошуку, сповіщаючи користувачів Інтернету про те, що доступ був обмежений у зв'язку з порушенням авторських прав відповідно до DMCA.

Які засоби врегулювання спорів в області інтелектуальної власності?

Мирова угода

Передбачає повідомлення правопорушника про здійснюване ним правопорушення з пропозицією вирішення спору шляхом переговорів в досудовому порядку. Це дозволяє мирно врегулювати спір і припинити порушення без особливих часових і фінансових витрат.

Судебная процедура

Застосовується, якщо правопорушник ігнорує попередження. При наявності необхідних доказів суд може допомогти досягти потрібних результатів, починаючи від припинення порушень до накладення зобов'язання з відшкодування шкоди та упущеної вигоди з боку правопорушника.

Навіть якщо спір про порушення прав інтелектуальної власності може бути врегульовано в судовому порядку, компанії все частіше вдаються до посередництва, арбітражу або інших процедур альтернативного врегулювання спорів.

Вищезазначена Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO) допомагає сторонам швидко і без значних витрат врегулювати суперечки в області інтелектуальної власності за допомогою:

  • Посередництва. Це неофіційна консенсуальна процедура, у рамках якої незалежний посередник надає сторонам допомогу у врегулюванні суперечок виходячи з їхніх інтересів. Посередник не може нав'язувати будь-яке рішення. Мирова угода має силу договору. Посередництво не позбавляє сторони можливості передати спір до суду або скористатися узгодженою процедурою арбітражу.
  • Арбітражу. Це консенсуальная процедура, в рамках якої сторони передають спір на розгляд одного або декількох обраних арбітрів для винесення ними остаточного і обов'язкового рішення, що відображає інтереси і зобов'язання сторін і є обов’язковим для виконання в рамках арбітражного процесуального права. Арбітраж, будучи альтернативою приватного характеру, зазвичай позбавляє сторін права передати справу до державного суду.
  • Прискореного арбітражу. Це арбітражна процедура, яка проводиться в скорочені терміни і зі сплатою зборів за зниженою ставкою. Зазвичай арбітраж здійснюється одним арбітром.
  • Винесення експертного висновку. Це консенсуальна процедура, відповідно до якої сторони передають відповідне питання (наприклад, питання технічного характеру) на розгляд одного або декількох експертів для отримання висновку. Сторони можуть домовитися про те, що цей висновок буде мати обов'язкову силу.

Актуальність захисту інтелектуальної власності в сфері IT не потребує доказів. Авторські права, торговельні марки, патенти, охорона комерційної таємниці, моніторинг дій конкурентів, ліцензійні договори, NDA, регулярний аудит об'єктів інтелектуальної власності  все це повинно бути у фокусі сучасної компанії.

Щоб фокус був чітко налаштований — обирайте послуги професіоналів. Команда Icon.Partners знайде найбільш надійний шлях для досягнення поставлених цілей і захисту інтелектуальної власності.

Зв'яжіться з нами
*Ми напишемо вам у месенджер