Республіка Білорусь, BEPS та КІК

Законодавство про контрольовані іноземні компанії (КІК) — це спеціальний розділ податкового законодавства, спрямований на повернення капіталу з "офшорів" та стягнення податків з нерозподіленого прибутку контрольованих іноземних компаній.

Нерозподілений як дивіденди прибуток іноземних компаній законодавці прирівнюють до особистого доходу їх власників і зобов'язують останніх сплачувати податок з такого прибутку.

Кількість країн, які приймають власні норми щодо КІК, постійно збільшується, в першу чергу на це вплинув план BEPS (англ. “Base erosion and profit shifting”), націлений на протидію розмиванню податкової бази та виводу прибутку з-під оподаткування.
Білорусь поки що не приєдналася до плану BEPS, але в білоруському податковому законодавстві реалізовані і застосовуються податкові правила, що стосуються контрольованих іноземних компаній.

Можливість володіти іноземною компанією

У Республіці Білорусь не заборонено засновувати або купувати іноземну компанію, без обмеження юрисдикції, частки участі та контролю. Власник не включає прибуток КІК в особисту фінансову звітність. Однак, Білорусь веде контроль за коштами, виведеними за кордон для створення іноземних компаній. Вносити гроші в статутний фонд або купувати акції іноземної компанії без дозволу НацБанку заборонено.

Законодавство про КІК в РБ

Поняття КІК відсутнє в білоруському законодавстві, проте Білорусь на законодавчому рівні бореться з іноземними компаніями, які використовуються для ухилення від податків.

Іноземна компанія визнається контрольованою з території Білорусі, якщо:

  • Орган управління іноземної компанії бездіє в країні реєстрації.

  • Орган фактичного управління в знаходиться в Білорусі.

Статтею 15 Податкового Кодексу встановлено:

При відсутності/бездіяльності компанії за місцем її держреєстрації місцем знаходження компанії визнається місце знаходження її вищого органу управління (там, де здійснюються повноваження відповідно до установчих документів).
При відсутності/бездіяльності вищого органу управління, місцем знаходження організації визнається місце, де фактично приймаються рішення з будь-яких істотних питань управління організацією (наприклад, про придбання або продажу майна) або знаходяться її основні бухгалтерські документи.

Власникам на замітку

Законодавство поширюється на засновників іноземних компаній, якщо іноземна компанія:

  • керується засновниками з території Білорусі, або
  • керується білоруськими директорами, які постійно перебувають на території Білорусі, або

  • має централізовану бухгалтерію або інший підрозділ, який здійснює оперативне фінансове управління з території Білорусі.

Подібні факти встановлюються в ході проведення перевірки (Указ № 510 “Про вдосконалення контрольної наглядової діяльності в Республіці Білорусь”)

Розмір податків

Механізму, що визначає податкову базу для обчислення і стягнення податків поки що немає, рішення будуються суб'єктивно і виникає багато питань про те, хто має платити податки і в якому обсязі.

Наслідки перевірки

  • Донарахування ПДВ.
  • Донарахування податку на прибуток. При цьому в податкову базу може включатися виручка від реалізації, без зменшення на вартість придбаних товарів або послуг.

  • Нарахування пені.

  • Адміністративна відповідальність, розмір якої з жовтня 2018 року збільшився з 20% до 40% від суми несплачених податків.

Білорусь та автоматичний обмін податковою інформацією

У 2020 році країни налагоджують автоматичний обмін податковою інформацією за CRS протоколом. Фінансові інститути (банки, брокери, депозитарії, фонди, управляючі активами, страхові компанії) обмінюються інформацією з податковими органами.
 
Приєднання країни до системи автоматичного обміну податковою інформацією прийнято вважати вагомим внеском у "деофшоризацію".
 
Республіка Білорусь поки що не приєдналася до міжнародного обміну податковою інформацією по протоколу CRS і в планах на 2020 рік, судячи з інформації на сайті OECD, не має наміру це робити.

Висновок

Законодавство про КІК в Республіці Білорусь не впроваджено, а наявне — недостатньо розвинене і носить суб'єктивний характер, що дає простір для маневру як контролюючим органам, так і підприємцям. Юриспруденція — точна наука і тому, те, що носить характер невизначеності створює ризики для бізнесу.