КІК у Російській Федерації

У 2015 році в Росії був прийнятий закон "Про Контрольовані іноземні кампанії", відомий як "Закон про КІК", "Закон про деофшоризацію".

Закон про КІК спрямований на повернення капіталу, утримання податків з нерозподіленого прибутку іноземних компаній, контрольованих резидентами РФ.

Росія не стала першою в цьому питанні, адже такі правила існують у багатьох країнах, серед них Великобританія, Австралія, Канада, Ізраїль, Італія, США.

У СНД тенденцію підхопили Казахстан і Україна.

Визначення

Контрольованою іноземною компанією (КІК) називають юридичну особу, яка контролюється резидентом РФ, але при цьому не є податковим резидентом РФ.

В реаліях IT бізнесу (99 випадків із 100) — це будь-яка іноземна компанія, створена резидентом РФ.

Під КІК потрапляють фізичні або юридичні особи, частка яких в іноземній організації становить понад 25%.

Схитрувати і переоформити бізнес на родичів не вийде.

Цитата із закон про КІК:                                                                                                                          Контролюючою особою визнається фізична або юридична особа, частка якої в цій організації (для фізичних осіб – спільно з подружжям і неповнолітніми дітьми) становить понад 10%, якщо частка всіх осіб, визнаних податковими резидентами РФ, в цій організації (для фізичних осіб – спільно з подружжям і неповнолітніми дітьми) становить понад 50%.

Добре, я контролююча особа в КІК, що далі

Нерозподілений прибуток КІК включається в податкову базу контролюючої особи пропорційно її частці в КІК і підлягає оподаткуванню в Росії за ставкою 13% (для фізичних осіб) або 20% (для юридичних осіб) в тому випадку, якщо прибуток КІК становить понад 10 млн рублів, починаючи з 2017 року.

Враховується не оборот компанії, а її операційний прибуток, іншими словами, це те, що залишається після вирахування витрат з обороту.

Зберігати гроші на рахунку іноземної компанії і не розподіляти дивіденди без податкових наслідків вже не вийде.
 

Як рахується прибуток КІК

Прибуток КІК і сума податку, який повинен бути сплачений в Росії, можуть бути розраховані:

 • На підставі оподатковуваного прибутку у фінансовій звітності. Залежно від юрисдикції КІК для розрахунку прибутку може знадобитися аудиторський висновок.

 • За правилами глави 25 Податкового кодексу. Цей спосіб означає ведення паралельного фінансового обліку КІК. В окремих випадках такий спосіб розрахунку може бути вигідніше.

Прибуток КІК — це сума прибутку цієї компанії, зменшена на величину дивідендів, виплачених цій КІК в календарному році, наступним за роком, за який складається фінансова звітність, і розраховується за правилами ст. 309.1 НК РФ.

Повідомлення податкової

Повідомляти необхідно:

 • про участь в іноземній компанії, якщо частка перевищує 10%;

 • про контрольовані іноземні компанії.

Звільнення від оподаткування

Прибуток контрольованої іноземної компанії звільняється від оподаткування, якщо дотримується дві умови одночасно:

 • Частка пасивних доходів за фінансовий рік становить не більше 20 відсотків. Пасивні доходи визначаються згідно з п.4 ст.309.1 ПК РФ, де міститься повний список видів пасивного доходу. Доходи, що не зазначені в цій статті, в тлумаченні ПК визнаються доходами від активної діяльності.

 • Компанія зареєстрована в країні, яка підписала із Росією угоду з питань міжнародного оподаткування і забезпечує обмін податковою інформацією.

Також, прибуток КІК не обкладатиметься в Російській Федерації податком на прибуток (для організацій) і ПДФО, якщо її розмір не перевищує 10,000,000 рублів.

Крім цього, прибуток КІК звільняється від оподаткування в наступних випадках:

 1. КІК є некомерційною організацією, яка у відповідності зі своїм особистим законом не розподіляє отриманий прибуток між учасниками або іншими особами.

 2. КІК зареєстрована в державі – члені Євразійського економічного союзу і має постійне місцезнаходження в цій державі.

 3. Ефективна ставка оподаткування доходів (прибутку) для цієї компанії за підсумками періоду, за який, відповідно до особистого закону такої організації, складається фінансова звітність за фінансовий рік, становить не менше 75 відсотків середньозваженої податкової ставки з податку на прибуток організацій.

 4. КІК відноситься до активних іноземних компаній, активних іноземних холдингових компаній або активних іноземних субхолдінгових компаній.

 5. КІК є банком або страховою організацією, що здійснює діяльність на підставі ліцензії чи іншого спеціального дозволу.

 6. КІК є емітентом облігацій, організацією, якій були відступлені права і обов'язки за випущеними облігаціями, емітентом яких є інша іноземна організація.

 7. КІК бере участь в проектах з видобутку корисних копалин, що здійснюються на підставі угод про розподіл продукції, концесійних угод, ліцензійних угод або сервісних угод (контрактів), аналогічних угод про розподіл продукції.

 8. КІК є оператором нового морського родовища вуглеводневої сировини або безпосереднім акціонером (учасником) оператора нового морського родовища вуглеводневої сировини.

При подачі повідомлення про КІК контролююча особа зобов'язана документально підтвердити наявність підстав для звільнення прибутку КІК від оподаткування.

Подвійне оподаткування прибутку КІК

Сума податку, обчисленого щодо прибутку КІК, може бути зменшена пропорційно частці участі контролюючої особи на наступні суми податку:

 • податки, сплачені КІК відповідно до законодавства іноземних держав та законодавства Російської Федерації (в тому числі податку на доходи, що утримується з джерел виплат доходу);

 • податок на прибуток організацій, сплачений з прибутку постійного представництва цієї контрольованої іноземної компанії в Російській Федерації.

Важливо пам'ятати про те, що контролююча особа зобов'язана документально підтвердити факт сплати податку з прибутку КІК.

Відповідальність 

За недотримання встановлених НК вимог щодо КІК встановлена ​​наступна відповідальність:

 • штраф в сумі 50000 рублів за неподання повідомлення про участь в іноземній компанії (штраф стягується за кожну компанію, за яку не подано повідомлення);

 • штраф в сумі 100000 рублів за неподання повідомлення про КІК (штраф стягується за кожну компанію, за яку не подано повідомлення);

 • 20%-й штраф від суми такої податкової недоїмки, яка виникла в зв'язку з несплатою податку з прибутку КІК з 2017 року.

У багатьох випадках іноземні компанії створювалися і використовувалися задля оптимізації оподаткування в країні проживання акціонера. Довгий час це не створювало бізнесменам з Росії проблем, так як ймовірність отримання податковими органами необхідної інформації для донарахування податків була ілюзорна мала.

Світ не стоїть на місці, з'являються нові інструменти регулювання, нові методи стягнення податків, які в змозі ввести в оману навіть досвідченого підприємця, керуючого бізнесом не одне десятиліття.

Бережіть себе та свій бізнес!